Kariyer

İK Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamızın temel hedefi; şirketimizin kurumsal yapısına uygun insan kaynağının seçilmesi ve rekabet avantajı yaratmaya yönelik gerekli eğitim, gelişim ve yetiştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması ile ortak bir kurum kültürünün oluşturulmasıdır..

Bu kapsamda insan kaynakları yönetiminde, şirket faaliyetlerinin en verimli şekilde gerçekleşmesini sağlayacak kalitede insan gücünün işe alınması ve başarının devamını sürdürmek adına; çalışanların motivasyonunun sağlanması, çalışanların mali ve sosyal haklarının devamlı olarak iyileştirilmesi, adil ve profesyonel bir çalışma ortamının yaratılması ve çalışanların eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek giderilmesine ilişkin gerekli desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;

Şirketimiz, çalışanlarının yönetiminde proaktif ve yenilikçi bir bakış açısına sahip olma, şirketin bütün birimleri ile işbirliği içinde olma, başarıyı temel alan, adil bir çalışma biçimi benimsenmiştir. Tüm bu süreçlerde insan kaynakları yönetimimiz yenilikçiliği ve yaratıcılığı desteklemektedir.

Şirket bünyesinde; seçme ve yerleştirme, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret, eğitim gibi insan kaynakları uygulamalarını yürütürken insana saygı ve eşitlik temel değerdir.

Şirket faaliyetlerinde verimliliği ve iş yaşamının niteliğini yükseltmeyi amaçlayan insan kaynakları yönetimi; nitelikli, kurum kültürü ve değerleriyle uyumlu, alanında uzman, gelişime açık, potansiyeli yüksek adaylar arasından “doğru kişinin doğru işe yerleştirilmesi” prensibi çerçevesinde seçme ve yerleştirme faaliyetlerini ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın gerçekleştirmektedir.

Kendi işine değer katmayı hedefleyen çalışanlarımız, insan kaynakları yönetiminin desteğini arkalarına alarak, yöneticileri ile birlikte kendilerini konumlandırır, geliştirir ve kariyer hedeflerini yönetirler. İnsan kaynakları yönetimi ise bu yolculukta tüm çalışanlarımızın yol arkadaşıdır.

Genel Başvuru

Genel başvurularınızı İnsan Kaynakları bölümümüze aşağıdaki form aracılığı ile iletebilirsiniz.

Loading...
CV Yükle